Toate drepturile rezervate © 2024 Inchide

Termeni și condiții

1. INTRODUCERE

www.provadoors.ro este operat de PROLAC FIN COLOUR SRL, o societate comercială de naționalitate română, care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în localitatea Bascov, Str. Paisesti-Deal 75 C, Județul Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/2706/2018, cod unic de înregistrare 40303119 (denumită în continuare "PROVA DESIGN"), e-mail contact@provadesign.ro.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului vdoors.ro, respectiv condițiile de achiziţionare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestuia (denumit în continuare "Termeni și Condițiile"). Prin acceptarea Termenilor și Condiţiilor, sunteţi de acord cu politica de livrare, retur, politica de confidențialitate, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termeni și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia. PROVA DESIGN își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, Termeni și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă recomandăm să verificați secțiunea aferentă Termeniilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor companiei prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

1.1 DEFINIȚII

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse, precum și serviciilor comercializate de către PROVA DESIGN, prin intermediul website-ului său www.provadoors.ro. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

  • Cumpărătorul - orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 16 ani sau persoană juridică care accesează site-ul www.provadoors.ro
  • VânzătorulPROVA DESIGN sau Compania
  • Comanda online - solicitarea online transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse comercializate online, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții
  • Produse - orice bun comercializat de PROVA DESIGN pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin cerere de ofertă, care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții
  • Contract – contractul la distanță încheiat de către Cumpărător și PROVA DESIGN, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta
  • Secțiune - o secțiune de pe site-ul web www.provadoors.ro
  • Site – domeniul www.provadoors.ro si subdomeniile acestuia

1.2 DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În conformitate cu politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe Site, incluzând, dar nelimitând-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/ sau conținut multimedia sunt integral în proprietatea exclusivă PROVA DESIGN.

1.3 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul companiei, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

1.3.1 Ce date cu caracter personal prelucrează compania?

În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar UE), compania vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, PROVA DESIGN va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu sau de reședință, adresa de e-mail, adresa IP.

1.3.2 Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către PROVA DESIGN, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice și juridice ai companiei, vizitatori, public larg, reprezentanţii / împuterniciţii legali sau convenţionali.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul comerţului electronic, prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea contractului, soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și serviciile achiziționate, returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor, asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile plasate sau la bunurile și serviciile companiei, inclusiv pentru scopuri impuse de legislația fiscală și contabilă, colectare debite, recuperare debite restante, soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti.

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor fi prelucrate de PROVA DESIGN cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele și serviciile companiei, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai PROVA DESIGN, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care compania intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele dvs. cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de PROVA DESIGN, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea companiei, va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către PROVA DESIGN, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita, în orice moment, ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată companiei, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing. Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, transmisă la sediul PROVA DESIGN.

1.3.3 Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, PROVA DESIGN va prelucra datele cu caracter personal pe toata durata necesară impusă de scopul pentru care au fost colectate, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie sau de ştergere (cu excepţia situaţiei în care compania prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie sau de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PROVA DESIGN pe durata de timp prevăzută de lege sau de procedurile interne ale companiei şi/sau vor fi distruse.

1.3.4 Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce compania depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul PROVA DESIGN. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, compania utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către PROVA DESIGN pentru efectuarea unei comenzi, determină imposibilitatea de a finaliza comanda, neîncheierea contractului la distanță și implicit imposibilitatea livrării produselor sau serviciilor comandate.

Dacă decideți să faceți modificări în ceea ce privește datele personale pe care le-ați furnizat deja către PROVA DESIGN utilizând formularele de pe site, în situația în care există comenzi în derulare, aceste comenzi vor păstra informațiile inițiale de la momentul plasării comenzii, iar livrarea produselor nu va ține cont de noile date introduse.

PROVA DESIGN nu vă solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/ e-mail) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, compania nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

2. INFORMAȚII ADIȚIONALE

Este important de știut că materialele utilizate în procesul de producție pot fi diferite în realitate comparativ cu produsele afișate pe website deoarece depind de mai mulți factori, precum procesului de execuție al fotografiilor sau setările monitorului dvs. De asemenea, imaginile cu produsele, ofertele, prețurile și concursurile pot fi schimbate în prealabil comenzii Dvs., fără o notificare specifică.

Măsurile introduse în cererea de ofertă sunt, în totalitate, responsabilitatea dvs., de aceea, este important să fie verificată corectitudinea acestora, pentru ca produsul final să corespundă scopului pentru care l-ați achiziționat și că se încadrează în spațiul prevăzut pentru instalare. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în care măsurătorile furnizate nu corespund spațiului unde se dorește instalarea produsului.

3. ÎNREGISTRAREA PE SITE

Vizita dvs. pe site-ul www.provadoors.ro, chiar dacă nu achiziționați produse sau servicii, vă conferă calitatea de utilizator. Cererea de ofertă poate fi trimisă fără crearea unui cont de utilizator, în calitate de vizitator.

4. GARANȚIILE ACORDATE PRODUSELOR

Produsele comercializate de către PROVA DESIGN beneficiază atât de garanție comercială, cât și de garanțiile prevăzute de lege.

5. POLITICA DE RETUR ȘI ANULARE A COMENZII

Potrivit OUG 34/2014, nu poate fi exercitat dreptul la retragere în privința produselor confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar. Având în vedere că produsele comercializate pe site-ul www.provadoors.ro sunt executate pe comandă, după specificațiile clare ale clientului, respectiv personalizate, acestea nu pot fi returnate. Totuși, Cumpărătorul are posibilitatea de a anula comanda efectuată până la intrarea acesteia în producție, adică în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la plasarea comenzii online, urmând ca PROVA DESIGN să ramburseze, integral, în termen maxim de 30 zile, toată suma plătită de Cumpărător în momentul efectuării comenzii online.

Acest lucru este valabil doar pentru clienții consumatori (persoane fizice), clienții persoane juridice nebeneficiind, conform legii, de un drept de retragere fără justificare (aceștia nu sunt consumatori potrivit legii). Orice modificări asupra comenzii, după momentul plasării acesteia, trebuie discutată cu specialiștii PROVA DESIGN, la numerele de telefon afișate pe site, compania neavând obligația de a efectua modificările solicitate de client dacă acest lucru nu este posibil, atât din punct de vedere tehnic cât și din orice alt motiv.

Obține acum montaj
și măsuratori gratuite

Cere oferta